Oraris di visite


Il museo al'è viert:
da lunis a vinars jenfri li 10:00 e li 12:00, e jenfri li 14:00 e li 16:00; sabide jenfri li 15:00 e li 17:00, par dut l'an

Perìodi estîv (di Jugn a Setembar) la domenie jenfri li 10:30 e li 12:30, e jenfri li 15:00 e li 18:00
Perìodi sierade - vierte (di Otubar a Mai) la domenie jenfri li 15:00 e li 17:00


Pes prenotazions des visitis di grop tocje metisi in contat cula segretarie, almancul 10 dis di vore prime de visite, clamant chest numar +39 0427 77014

Lis prenotazions pes visitis didatichis a vadin fatis almancul cuindis dis di vore prime de visite stesse.

La jentrade al museu a jè gratuite